Kurs i Bekymringsmestring

Kurs i Bekymringsmestring er et kurs for personer som opplever å være plaget av angst og bekymringer. Dette er kursets gamle hjemmeside – Du finner den nye (som er under utarbeiding) her.

Kurs i Bekymringsmestring ble utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie høsten 2015.  Bakgrunnen for utviklingen av kurset var et ønske om å kunne gi best mulig hjelp til flest mulig på én gang, og på den måten sikre at flere fikk glede og nytte av psykologressursen i kommunen.

Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre, og mindfulnessbaserte terapier, som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept. Det er også viet god plass til følelsene våre, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi.

Kurs i Bekymringsmestring består av 9 ukentlige undervisningssamlinger med utdannet helsepersonell som har opplæring i kurset. Hver av disse samlingene varer i 2,5 timer. I tillegg er det en oppfølgingssamling  1 – 2 måneder etter fullført kurs. I tillegg til de ukentlige samlingene som består av undervisning i plenum vil det bli gitt ukentlige hjemmeoppgaver, og deltakerne har i hele kursperioden mulighet for å få individuell oppfølging fra kursholder via e-post eller telefon.

Så langt har mange hundre personer rundt omkring i hele landet deltatt på kurset, og resultatene er gode! Vi måler deltakernes symptomer ved hjelp av standardiserte tester før kurs, ved siste undervisningssamling og på oppfølgingssamlingen. Deltakerne viser nedgang i generelt symptomtrykk, angstsymptomer, depresjonssymptomer og i spesifikk bekymringsaktivitet, og synes å oppleve at nedgangen i symptomer fortsetter etter at kurset er over!

Kurset tilbys ulike steder i landet, både i det offentlige helsevesenet, og av privatpraktiserende helsepersonell eller andre med relevant utdannelse som driver for seg selv.

Følg gjerne med på facebooksiden vår (Kurs i Bekymringsmestring) for å få med deg fortløpende informasjon om kommende kurs og kurslederopplæringer.