Kurs i Bekymringsmestring

Kurs i Bekymringsmestring er et kurs for personer som opplever å være plaget av angst og bekymringer. Dette er kursets hjemmeside.

Kurs i Bekymringsmestring ble utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie høsten 2015.  Bakgrunnen for utviklingen av kurset var et ønske om å kunne gi best mulig hjelp til flest mulig på én gang, og på den måten sikre at flere fikk glede og nytte av psykologressursen i kommunen.

Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre, og mindfulnessbaserte terapier, som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept. Det er også viet god plass til følelsene våre, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi.

Kurs i Bekymringsmestring består av 9 undervisningssamlinger med utdannet helsepersonell som har opplæring i kurset. Hver av disse samlingene varer i 2,5 timer. I tillegg er det en oppfølgingssamling  1 – 2 måneder etter fullført kurs. I tillegg til samlingene som består av undervisning i plenum vil det bli gitt ukentlige hjemmeoppgaver, og deltakerne har i hele kursperioden mulighet for å få individuell oppfølging fra kursholder via e-post eller telefon.

Så langt har rundt 300 personer deltatt på kurset, og resultatene er gode! Vi måler deltakernes symptomer ved hjelp av standardiserte tester før kurs, ved siste undervisningssamling og på oppfølgingssamlingen. Deltakerne viser nedgang i generelt symptomtrykk, angstsymptomer, depresjonssymptomer og i spesifikk bekymringsaktivitet, og synes å oppleve at nedgangen i symptomer fortsetter etter at kurset er over!

Kurset tilbys ulike steder i landet, både i det offentlige helsevesenet, og av privatpraktiserende helsepersonell eller andre med relevant utdannelse som driver for seg selv.

Følg gjerne med på facebooksiden vår (Kurs i Bekymringsmestring) for å få med deg fortløpende informasjon om kommende kurs og kurslederopplæringer.